Haudemunad

Nõuded haudemunadele

Kodumajapidamistes hinnatakse haudemunade kvaliteeti visuaalselt. Hautamiskõlbulikud on munad, mille mass ja mõõtmed on lähedased sama tõu iseloomulikele keskmistele näitajatele. Hautamiseks ei sobi ümmargused, ebakorrapärase kujuga ja väikesed munad. Haudemuna koor peab olema ühtlane, sile ja puhas, pragude ja õnarusteta. Õhuruum peab asetsema muna tömbis otsas.

Kalkuni haudemunad peavad kaaluma 70-90 g, koorel võib olla tumedaid plekikesi. Väiksematest ja suurematest munadest on kooruvus halvem. Kalkunimunad, mis kaaluvad üle 100g on peaaegu alati kahe rebuga.

Hanemuna keskmine mass erinevatel tõugudel on kirjanduse andmetel 120-220 g. Haudemunaks sobivad munad massiga 120-200g, kusjuures reini ja emdeni hanedel peaks muna mass olema 160-200 g.

 • Pardi haudemuna mass peaks jääma vahemikku 60- 105 g.
 • Kana haudemuna mass 50-75g.
 • Pärlkana haudemunamass 35-55g.
 • Vutihaudemuna mass 10-13 g. 

Hautamiseks ei soovitata kasutada pigmendita ja lubjaköbrukestega mune.

Haudemunade käsitsemine

Haudemune peab tootma ja koguma puhtalt ning hilisema töötlemisega ei saa munade kogumisel tehtud vigu sageli heastada. Samas tihtipeale, seda just talumajapidamistes, kus kanu peetakse ekstensiivselt, on kas pesakasti allapanu või muu tegur kogutavate haudemunade määrdumise põhjuseks. Tihti on linde kas liigiti või üldse kokku 3-4 ning iga muna olulise tähtsusega. Määrdunud haudemunad tuleb enne hoiustamist pesta.

Haudemunade pesemisel on soovitatav järgida järgmisi nõuandeid:

 • Pesuvesi peab olema 10….12 soojem kui muna sisu, kuid mitte üle 45 kraadi;
 • Pesema peab võimalikult kohe pärast korjamist, enne kui mustus jõuab munakoore külge kinni kuivada;
 • Pesuveele peab lisama vastavaid pesemis- ja desinfitseerivaid aineid (meil saadaolevatest näiteks Virkon S)
 • Vett peab tihti vahetama, et vältida määrdunud munadega vette sattuva mikrofloora massilist paljunemist, munad ei või olla pesuvees üle 3-5 minuti;
 • Pesuvesi peab olema võimalikult rauavaba, vesi, mis sisaldab rauda üle 5 mg/l soodustab Pseudomonas´e liikide paljunemist ja seega muna kiiret riknemist;
 • Pärast pesemist tuleb munad kohe kuivatada.

Kui munade pesemisel arvestatakse eeltoodud soovitusi, siis kooruvus ei vähene, kuid pesemisega suureneb paratamatult mõnevõrra pragunenud koorega ja purunenud munade arv.

Haudemunade säilitamine

Munade säilitamise kestus enne hautamist mõjutab väga tugevasti tibude kooruvust. Kui haudemune ei ole vaja säilitada üle 5 päeva on optimaalseks säilitamistemperatuuriks 15….18 C. Pikemaaegse säilimise puhul peab temperatuur ruumis olema 10….12 C ja relatiivne õhuniiskus 74….80 %. Haudemune ei ole soovitav lasta jahtuda alla 10 C.

Allikad:

 • Linnukasvatus I, 2007 Tartu
 • Hanekasvatus, 1985 Tallinn
 • Kalkunikasvatus, 1983 Tallinn