Kasvatatavad tõud

Faasanid

Faasaneid on 48 liiki, kusjuures neist 47 on pärit Aasiast. Nad on kanaliste seltsi kuuluv sugukond, kelle liikidel on enamasti välja kujunenud selged välised soolised erinevused. Isaslindudel on hunnitu, sädelev ja hiilgav sulestik, eriti pulmaperioodil, emased on küll kauni, kuid tagasihoidliku kaitsevärvusega, mis aitab neil osavalt pesa maskeerida.  Kauneimaks neist peetakse kuning-läikfaasanit. Maailmas kasvatatakse farmitingimustes mitmeid faasaniliike. Oma dekoratiivse välimuse tõttu on ta ka paljudes parkides ja kodudes dekoratiivlinnuks. Euroopas on faasanitest enimkasvatatavamad liigid kuningfaasan ,jahifaasan, kuldfaasan ja teemantfaasan Faasaneid kasvatatakse mõnedes maades (Prantsusmaa, Inglismaa, USA) ka lihalinnuna (faasanibroilerid). Värvika sulestiku tõttu on faasanid ajast aega olnud jahipidajate meelisobjektiks. Lisaks ohustab neid kui maaspesitsejaid otsene häirimine, alusmetsa hävitamine ülekarjatamise ja küttepuude varumise käigus, alepõllundus ja munade ärakorjamine.

Eesti farmides kasvatatakse põhiliselt jahifaasaneid. Üksikutel talude ja majapidamiste kodustes aedikutes on ka muid faasaneid, keda peetakse lemmiklindudena. Ometi oli praeguseks haruldaseks muutunud faasan 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul üsna levinud jahilind paljudes Eesti metsades ja roostikes.

Looduses elutsevad faasanid väikestesse salkadesse hoides. Faasanid eelistavad tegutseda puudesalu või hekkide lähistel ning suuremate aedadega kultuurmaastikus, kus ohu korral hõlpsasti varjepaiku leiab. Väiksemaid gruppe võivad faasanid moodustada ka täiesti lagedal põllumajandusmaastikul, kuid need populatsioonid ei püsi kuigi kaua elujõulistena.

Allikad: