Kasvatatavad tõud

Emdeni hani

Emdeni haned on aretatud Loode-Saksamaal 19. sajandi lõpupoole. Nimetuse said nad Emdeni linna järgi, mille ümbruses oli hanekasvatus hästi arenenud. Oma produktiivsusomaduste stabiilsete edasiandjatena on nad olnud paljude uute hanetõugude aretamisel algmaterjaliks.

Maailmas on tõug laialt levinud oma valge sulestiku ja heade lihaomaduste tõttu. Valge sulestikuga hanetõugude hulgas on emdeni haned ühed raskemad.

Emdeni hanedel on massiivne pikergune kere, tagantpoolt pisut madalduv selg ja nõrgalt arenenud kõhualune rasvavolt (võib ka puududa). Kael on võrdlemisi pikk, saba lühikene veidi ülespoole hoiduv. Jalad keskmise pikkusega, tugevad. Nokk ja jalad on oranžpunased.

Täiskasvanud isashaned kaaluvad 10kg, emashaned 8kg, mõningatel andmetel nuumatult ka 10-13 kg.

60-päevaselt on noorhanede kehamass 3,8…4kg.

Liha ja rasv on kõrge kvaliteediga. Munatoodang on aastas 25…35 muna.

Muna keskmine mass on 160…200 g.

Haudeinstinkt on säilinud.

Hea kasvukiiruse ja lihaomaduste tõttu on see valge sulestikuga hanetõug haneliha tootmisel ristamisel isasvormiks.

Allikad: 

  • Linnukasvatus II, H.Tikk, V.Tikk, M. Piirsalu 2008
  • Linnukasvataja käsiraamat, A. Kruus, 1964
  • Hanekasvatus, L. Lepajõe, A. Lill, I. Nõmmisto, 1985
  • Linnukasvatus, prof. E. E. Penionžkevitš