Kasvatatavad tõud

Hamburg

Tüüpilise roosharjaga ja suurte ümarate valgete kõrvalappidega kerged munakanad.  Esineb mitmeid sulestiku värvusi: musti, hõbetäpilisi, kuldtäpilisi, viirikuid jt. Jalgade värvus on kõikide sulemustrite ja värvuste korral hallikassinine.

Kukkede kehamass 1,5…2,5 kg, kanadel 1…2 kg. 

On aretatud kääbustõug, kelle kuked kaaluvad kuni 0,8 kg ja kanad kuni 0,7 kg.  

Munatoodang aastas 170…200 muna keskmise massiga 50g. Haudeinstinkt puudub.

Seda kanatõugu tuntakse 1625. aastast, hamburgi kanatõu nime all 1740. a. Praegu tuntakse hamburgi kanatõu kasvatajamaadena Inglismaad, Hollandit ja Saksamaad, kus neid peetakse rohkem ilu- kui produktiivlindudena.

Allikad:

  • Linnukasvatus I, 2007