Kasvatatavad tõud

Käharsulgsed haned

Käharsulgne hani, erinevates piirkondades ja riikides kasutatakse erinevaid nimetusi, esineb ka nimetustega lintsulg-hanedena, türgi linthanedena, sevastoopoli, astrahani või siidsete hanedena.

Esialgseks aretuspiirkonnaks oli Kagu-Euroopa, Alam-Doonau ümbruses, Musta mere ääres samuti Balkani poolsaarel.

Käharsulgsed haned on tavalise koduhane teisendid, hanede ainuke sulgede anatoomilise ehituse mutant.

Nende tiibade, saba ja selja tagumise osa kattesuled on pikad, lintjad ja kähardunud. Sulestik on valge või hallikas. Nende sulestiku üldine kasv on teiste hanetõugudega võrreldes aeglasem.

Täiskasvanud emashaned kaaluvad 4,5…5, isashaned 5…6 lg (Scholtyssek, Doll, 1978).

Munatoodang aastas 36-40 muna, mõningatel andmetel ka 20-25 muna

Muna kaal 145-160g

Viljastatavus 60-65%

Kooruvus 40-45%

Teisendil puudub tööstuslik tähtsus, kuid ta väärib tähelepanu oma dekoratiivsuse ja asjaolu tõttu et on ainus kõrvalekalle hanede pika kodustamise ja aretuse ajaloo jooksul liha-rasva tüüpi lindude suunalt.

Allikad: 

  • Linnukasvatus II, H.Tikk, V.Tikk, M. Piirsalu 2008
  • Linnukasvataja käsiraamat, A. Kruus, 1964
  • Hanekasvatus, L. Lepajõe, A. Lill, I. Nõmmisto, 1985
  • Linnukasvatus, prof. E. E. Penionžkevitš
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol_goose