Kasvatatavad tõud

Jahifaasan

Eestis haruldane ja vähelevinud kodulind. Faasanikukk kaalub 1,2-1,8kg, emasfaasan 1,0-1,2kg. Leedus peetakse faasaneid eesmärgiga müüa need jahimajanditele sügisjahiks, sellal kui mujal maailmas (Prantsusmaal, Inglismaal, USA-s) peetakse faasanit ka põllumajandusliku lihalinnuna (faasanibroilerid). Eesti tingimustes oleksid ilmselt võimalikud mõlemad variandid, teine küll vaid püsiva turu olemasolu korral (toitlustusasutused).

Faasanifarmides peetakse üks faasanikukk 7…10 emasfaasani kohta. Meie looduslikes tingimustes tuleb faasaneid pidada küllalt suurte solaariumidega lindlais. Solaariumid peavad pealt võrguga kaetud olema: faasanid on lennuvõimelised. Sulupinda soovitatakse sugufaasani kohta arvestada 1m2, lisaks 3-4m2 solaariumipinda. Farmispidamisel muneb faasan kuni kolm korda rohkem kui looduses, keskmiselt 25-40 muna. Tibude puhul on esimesel kahel elunädalal sobivaks asustustiheduseks 25 tibu/1m2, 3-7 elunädalani 2-3, edaspidi üks noor faasan põrandapinna ühele ruutmeetrile. Kunstemaperiood kestab 3-4 nädalat. Erialakirjanduses soovitatakse ka faasanitibude puurispidamist, kuid sel puhul võib esineda kannibalismi.

Täiskasvanud faasaneid söödetakse segajõusöödaga, mille koostis vastab ligilähedaselt munakanadele ettenähtud segajõusöötadele. Täiskasvanud faasanid tarbivad päevas 70…80g sööta. Samuti söövad faasanid meeleldi mahlakat ja haljassööta.

Faasanitibudele võib esimesel neljal elunädalal anda kalkunitibudele ettenähtud segajõusööta, millele lisatakse peenekshakitud keedetud mune ja hästi peent haljasmaterjali. Meie tingimustes on sobivaks haljassöödaks peenestatud peakapsas, hiljem ka sibul, lutsern, nõges.

12-nädalased isasfaasanid peaksid kaaluma vähemalt 0,8-0,9kg, emasfaasanid 0,6-0,7kg, 16-nädalased vastavalt 1,1-1,2 ja 0,9-1,0kg. Faasanikasvatuse põhisaaduseks põllumajanduslinnuna on delikatessiks peetav faasaniliha. Jahilinnuna loodusesse lastuna lisandub veel jahilõbu. Võib väita, et faasan on seda väärt, et tema kasvatamist Eestis laiendada.

Allikad:

  • Linnukasvatus II, H. Tikk, jt.
  • www.pikk.ee