Kasvatatavad tõud

Luik- ehk stepihani

Luikhane e stepihani (Anser cygnoides) looduslik pesitsusala on Mongoolias, Hiina põhjapoolseimas osas ja Kagu-Venemaal. Elupaikadena eelistatakse vee lähedasi lammisid, soiseid niite, jõesänge, steppe ja isegi mägiseid alasid.

Tegemist on kodustatud liigiga, mistõttu esineb looduslike populatsioone palju ka väljaspool tema loodusliku leviala.

Luikhane looduslik arvukus on viimasel ajal oluliselt vähenenud ja tegemist on ohustatud staatuses liigiga. Arvukuse vähenemine on põhjustatud elupaikade kaost eelkõige põllumajanduslike tegevuste tõttu, tammide ehituste, raiete ja kontrollimatu jahipidamise tõttu. Viimast peetakse silmas just Venemaa ja Hiina kontekstis.

Luikhane populatsiooni suurust maailmas hinnatakse 60 000–80 000 isendile.

Pesitseb maapinnal, kurna suuruseks on 6-8 muna.