Kasvatatavad tõud

Australorp

Australorbi kanad on aretatud Austraalias lihakanadest, inglise mustadest orpingtonidest. Hea aklimatiseerumisvõime tõttu levisid nad kiiresti. Austraalias ja ka teistes maades kasutati australorpe siiski rohkem suuretoodanguliste munatoodangu suunaga krosside saamiseks, enamasti koos valgete leghornidega. Eestisse toodi australorbid USA-st 1946 a. Australorbid on tiheda, siidja läikivmusta roheka metalse helgiga sulestikuga. Rind on neil lai ja tugev, kere massiivne, pea väheldane ja väikese lehtharjaga. Jalad ja nokk on tumehallid. Täiskasvanud kanade keskmine kehamass on 2,7, kukkedel 3,5 kg. Aastas saadakse kanadelt keskmiselt 160….180 muna. Linnud on väga elujõulised, haudeinstinkt vähe arenenud. Munakoor on tihe, pruunikas.

Allikad: