Kasvatatavad tõud

Lakenvelder

Lakenvelderi päritolu ei ole ajalooliselt päris selge. Erinevad allikad käsitlevad peamiselt kahte lähenemist. Esimese käsitluse kohaselt võib ta olla pärit Hollandist ja saanud nime Lõuna-Hollandis Zederik (endine nimi) piirkonnas asunud Lakerveldi nime kandnud küla järgi.

Teise käsitluse kohaselt arvatakse, et tegu on Saksamaalt Nordrhein-Westfaleni piirkonnast alguse saanud tõuga.

Inglismaale imporditi lakenvelder esimest korda 1901. aastal, paar aastat hiljem loodi Briti Lakenvelderi klubi.

Ameerika ühendriikidesse eksporditi lakenvelder Inglismaalt kusagil 1905 aastal. Kuna aga ühtegi arvestatavat aretusühingut ei loodud, siis nö Ameerika standard loodi alles 1939 aastal.

Mõlemad piirkonnad järgivad veidi erinevat standardit.

Lisaks standardi erinevusele kasutatakse erinevates piirkondades ka nime erinevat kirjapilti.

Saksamaal ja Hollandis nimetatakse neid Lakenfelderiks, e siis kirjapildis on kasutusel  f . Suurbritannias ja Põhja-Ameerikas nimetatakse Lakenvelder e siis kirjapildis on kasutusel v.

Eestis on kasutusel Briti standardist tulenev kirjapilt, kus kasutatakse v tähte.

Muneb valgeid, suuruselt väikseid või keskmisi, valgeid või kergelt kreemikaid mune. Aastas umbes 150 muna.

Allikad: 

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Lakenvelder