Kasvatatavad tõud

Pärlkana

Pärlkanad on jaapani vuttide kõrval ühed noorimad kodulinnud. Kuigi neid kasvatati juba Vanas Roomas, kadusid nad vahepeal aastasadadeks Euroopa kodulindude hulgast.  15. sajandil tõid portugallased Lääne-Aafrikast metsiku kiiver-pärlkana ja sealt sai alguse pärlkana uus kodustamine. Kuna pärlkanu on kodulinnuna peetud vähe aega, on neil säilinud mitmeid loodusliku eellase käitumisjooni.

Pärlkanade positiivseteks joonteks saab lugeda elujõulisust, vähenõudlikkust pidamistingimuste osas ning resistentsust paljude linnuhaiguste ja parasiitide suhtes. Pärlkanade üleskasvatamisel ja pidamisel esineb lindude hukkumisi harva. Noorpärlkanade säilivusprotsent on 94…98, täiskasvanuil sageli isegi 100. Linnud taluvad hästi temperatuurikõikumisi ja ei karda külma.

Pärlkanade pidamiseks sobivad kõik kanade või broilerite pidamiseks ettenähtud lindlad. Soovitav on neid pidada teistest linnuliikidest eraldi, samuti tuleks arvestada, et pärlkanad on säilitanud lennuvõime. Pärlkanu peetakse enamasti paarikaupa, karjas võib olla ühe kuke kohta üks, äärmisel juhul kaks kana.

Pärlkanad kasvavad kiiresti, tapmiseks sobiva kehamassini jõuavad nad 10…12-nädalaselt. 12-nädala vanused pärlkanad (broilerid) kaaluvad 750…950 grammi, aastaste lindude kehamass on 1500…1750 grammi. Tibud on tundlikud niiskuse suhtes, seetõttu peab allapanu alati kuiv olema. Tibud kasvavad kiiresti ja saavad täiskasvanuks viiekuuselt. Emaslinnud kaaluvad 1,8-2,5 kg, isaslinnud 1,6-2 kg.

Esineb üle 20 erineva sulestikuvärvuse.

Pärlkanade munevust iseloomustab sesoonsus ja suhteliselt kiire maksimaalse munevusintensiivsuse saavutamine. Munemist alustavad emaslinnud keskmiselt 8…9 elukuul, aprillist-oktoobrini, keskmiseks munatoodanguks võib arvestada 90 muna kana kohta aastas. Munad on väiksemad kui kanamunad, kaaluvad 40-45 g, on väga tugeva koorega ja hea maitsega, võivad säilida toatemperatuuril tarvitamiskõlbulikuna kuni aasta.
Pärlkanabroileri liha on õrnem kui kanabroileri liha ja meenutab maitselt metslinnuliha (punase lihaga linnud: nt. teder, metsis). Pärlkanaliha oleks võimalik turustada toitlustusasutustele.

Allikas:

  • www.pikk.ee/est/maamajandus/alternatiivtegevused/linnukasvatus/tehbaasinfo
  • Linnukasvatus II, (2008 Tartu)