Kasvatatavad tõud

Tuluusi hani (Large Dewlap Toulouse goose)

Tuluusi haned on aretatud Prantsusmaal Toulose´i linna lähedal kohalikest hanedest. Nad saavutasid kiiresti populaarsuse ja neid võib pidada maailma üheks levinumaks hanetõuks. Neid on isasvormina võetud paljude hanetõugude aretuskomponendiks, sest nad annavad edasi oma suure kehamassi ja hea nuumatavuse. Tuluusi hanede sulestik on tumehall nagu hallhanedel, kusjuures igat halli sulge palistab valge serv, kere on neil lai ja massiivne. Juba kahekuuselt hakkavad kõhu alla moodustuma rasvavoldid. Noka all kaelal asub nahavolt.

Täiskasvanud Tuluusi isashani kaalub 7…..10, emashani 6…..8 kg, 2-kuuse hanebroileri kehamass on 3,8……4 kg.Emashanede munatoodang on vähene, 30….40 muna aastas. Muna keskmine mass on 170….200 g, kooruvus keskmiselt 60%. Haudeinstinkt on vähe säilinud. Nende populaarsust vähendab hall sulestik, sest selle tõttu on lihakehadel tumedad sulekontsud.

Tuluusi hane peetakse hanetõugude hulgas „patriarhiks“. Ta võib nuumamisel suurendada kehamassi 30 % võrra, on Euroopas tuntud, kui kõige paremini kasvav „rasvahani “(sügisene mardihani), kõige suuremat rasvast maksa tootev ja ristamisel oma väljapaistvaid lihaomadusi väga hästi edasiandev hanetõug. Eestisse toodi Tuluusi haned juba 1920ndatel aastatel. Kasvatatud on neid nii taludes, kui ka hiljem Kurtna Linnukasvtuse Katsejaamas ja Põdrangu sovhoosis.

Allikas:

  • Linnukasvatus II, (2008 Tartu)