Kasvatatavad tõud

Valge-kõht faasan (Syrmaticus ellioti)

Asustab igihaljaid laialehiseid metsi, sega- ja okasmetsi 300–1900 m kõrgusel. Polügaamne –pesitsusajal koguneb kuke juurde 1–3 kana. Pesaks lihtne lohk maapinnal. Poegi kasvatab emalind üksi. Liik elab tiheda asustusega piirkonnas, mistõttu on levila katkendlik ja arvukus väheneb. Toidulaud koosneb peamiselt seemnetest, lehtedest ja marjadest. 

Asustab igihaljaid laialehiseid metsi, sega- ja okasmetsi 300–1900 m kõrgusel. Polügaamne –pesitsusajal koguneb kuke juurde 1–3 kana. Pesaks lihtne lohk maapinnal. Poegi kasvatab emalind üksi. Liik elab tiheda asustusega piirkonnas, mistõttu on levila katkendlik ja arvukus väheneb. Toidulaud koosneb peamiselt seemnetest, lehtedest ja marjadest.

Valge-kõht faasaneid peetakse vananevaks liigiks, kuna nende arv väheneb kiiresti elupaikade kadumise ja toiduga seotud jahtide tõttu. Valge-kõht faasan on loetletud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punase nimistu ehk IUCNi punane nimestiku ohustatud liikide nimekirjas, CITESi I lisas. 

Faasani kukk on 80cm pikk ning faasani kana kuni 50cm pikk. Faasani kuked saavad suguküpseks 1 aastaselt, kuid nad on väheviljakad kuni 2 aasta vanuseni. 

Valge-kõht faasan on vastupidav ja talub väga madalaid temperatuure. Tõsisemaks probleemiks kasvatajate seas on kukkede agressioon kanade suunas. Selleks oleks hea pidada neid suuremas aedikus, kus oleks varjulisi kohti (puid, põõsaid jne), kuhu kana saaks varjuda. Ühel kukel võib olla kuni 3 kana, tingimusel, et neil on piisavalt ruumi ja pesitsuskohti. Kuna tegemist on faasanite metsas elava liigiga, siis tuleb neid kaitsta otsese päikesevalguse eest. Aedikutes peaksid olema varjulised kohad, kuhu linnud saaksid varjuda. 

Kanad munevad munemisperioodil 6…8 muna ning haudeperiood kestab 25…26 päeva. 

Allikad:

Tallinna Loomaaed, http://tallinnzoo.ee/animal/valgekoht-faasan/

Elliot’s Pheasants aka Bar-backed Pheasants, Sibylle Johnson, https://www.beautyofbirds.com/elliotspheasants.html