Küülikute paaritamine

Küülikute füsioloogiline suguküpsus saabub juba 3-4 kuu vanuselt, kuid paaritamiseks hakatakse küülikuid kasutama hiljem.

Kääbus tõuge võib paaritada juba alates 4 elukuust (soovitatavalt 5 elukuust), keskmist tõugu küülikuid alates 5 elukuust (soovitatavalt 6 elukuust), raskeid tõuge alates 8 elukuust ja isegi alates 10 elukuust.

Isaseid küülikuid võib paarituseks kasutada juba alates 4 elukuust.

Keskmise raskusega tõugude (kalifornia, uus-meremaa valge, hõbeküülik, viini sinine jne.) küülikud peavad paaritamiseks olema saavutanud kehamassi 3,0 kg, raskete tõugude (prantsuse päss, saksa liblikküülik, flandria jne.) esindajad aga vähemalt 3,5 kg.

Ühe isasküüliku kohta peetakse farmides 8…10 emasküülikut.

Suguloomade söötmisel tuleb rangelt jälgida vastavaid normatiive, sest häid järglasi ei saada kõhnadelt, ammugi aga mitte rasvunud loomadelt.

Isasküülik võib päevas paaritada 4…6 emasküülikut.

Emasküülik nõustub kõige meelsamini paarituma kevadel ja oma innatsükli teisel või kolmandal päeval. Küülik indleb 3…5 päeva, siis tuleb ~10- päevane vaheaeg ja algab jälle innaaeg. Indleva emasküüliku suguelundid on veidi tursunud ja roosakad (lillakad), silitamisel laskub ta kõhuli ja sirutab end välja.

Emasküüliku indlemine ei sõltu ruumi valgustatusest, kuid valgustatud ruumis või väljas peetavail emasküülikuil on tavaliselt suuremad pesakonnad.

Paaritamiseks viiakse alati emasküülik isasküüliku puuri, mitte vastupidi.

Talvisel perioodil on soovitatav küülikuid paaritada keskpäeval, kui õhutemperatuur on kõige soojem ja suvisel perioodil pigem varahommikul või hilja õhtul, kui õhutemperatuur on jahedam.

Tavaliselt toimub paaritus kiiresti, kui emasküülik laseb isase ligi.

Ejakulaadi kogus on 1…2 ml, ühes ml on ~200 miljonit spermatosoidi. Paarituse lõpus langeb isasloom urisevalt häälitsedes küljeli. Paaritus kestab vaid mõne sekundi.

Mida teha kui emasküülik ei taha paarituda?

  • Proovige emasküülikut paaritada 1-2 päeva pärast uuesti;
  • Planeerige uus paaritus, kui õhutemperatuur on soojem (seda talvisel ajal) või õhutemperatuur on jahedam (suvisel ajal);
  • Talvisel perioodil viige emane küülik paariks päevaks sooja ruumi ja proovige seejärel paaritada emasküülikut uuesti;
  • Vahetage emas- ja isasküüliku puurid- nii jõuab emasküülik harjuda isasküüliku lõhnaga ja järgmise päeva hommikul võib ta isast ligi lasta;
  • Kui emasküülik raputab isase ees oma sabaga on ta suure tõenäosusega valmis paarituma, isegi siis kui ta alguses jookseb isase eest minema. Võite jätta emase pikemaks ajaks isase puuri.

Paaritusjärgselt tuleb emasküülikuid püüda ja kanda ettevaatlikult, et sperma tupest ei väljuks.

Paaritatud emasküülikutest tiinestub 96…100%.

 Allikad:

  • Estfarmi nõuanded
  • Küülikukasvatus H.Tikk S, Kangur, Tallinn 2003
  • Raising-Rabbits.com