Newcastle´i haigus ehk lindude aasia katk

Newcastle´i haigus ehk lindude aasia katk on ägedalt kulgev nakkav lindude viirushaigus, mis iseloomustub kopsupõletiku, entsefaliidi, veritsuse ja suure suremusega. Haigestumus ulatub 100 % ni ja suremus 50-90 %-ni.

Viiruse ülekandjad kodulindudele võivad olla uluklinnud

Nakkusallikaks on:

 • haiged linnud
 • haiguse läbipõdenud ja viirusekandjaks jäänud linnud(võivad olla viiruse kandjad kuni aasta)
 • Viirus võib püsida ka immuunsete ja täiskasvanud lindude organismis ning haigus võib muutuda statsionaarseks.

Newcastle´i haigustekitajad erituvad väliskeskkonda:

 • Nakatunud või siis nakkuse läbipõdenud lindude ekskreetide ja sekreetidega
 • Nakatunud või siis nakkuse läbipõdenud lindude poolt väljahingatava õhuga
 • Munadega (sh haudemunadega)!

Haigustekitaja ülekandefaktoriteks on viirusega saastunud söödad, joogivesi, allapanu, inventar, suled. Samuti on nakkusallikaks tapetud lindude lihakehad. Kuna viirus tungib linnu embrüosse, siis levib see ka haigete lindude järglastega.

Viiruse elujõulisus väliskeskkonnas:

 • Viiruse infektsioossus, toimejõu aktiivsus, immunogeensus vähenevad +56 C juures 6 tunniga
 • Temperatuuril65-75 C 30 minutiga
 • +37C juures säilivad viiruse omadused nädalaid
 • Viirus säilib kuni 2 aastat madalatel temperatuuridel
 • Hävib kiiresti 1:200 virkonilahuses

Nakatumine toimub:

 • seedetrakti kaudu
 • hingamisteede kaudu.

Newcastle´i haiguse peiteaeg on 5-7 päeva, harvemini 14 päeva. Kliinilised tunnused sõltuvad viiruse tüvest, viiruse tõvestusvõimest, linnu liigist, vanusest ja ka linnu immuunseisundist. Noored linnud on viirusele vastuvõtlikumad. Haiguse levik linnukarjas on väga kiire.

Newcastle´i haigusele iseloomulikud tunnused on:

 • linnud on uimased ja isutud
 • palju linde jäävad lamama mõne päeva jooksul peale haigestumist
 • haiguse süvenedes lisandub kõhulahtisus, roe on heleroheline
 • kopsunähud – hingeldamine, köha, aevastamine
 • munakanadel väheneb munatoodang
 • linnud munevad deformeerunud koorega või nahkmune
 • täheldatakse närvinähte– lihaste värinad, tiibade ja jäsemete halvatus, kaela kõverdumine, krambid, ringliikumine ja täielik halvatus

NB! Haigete lindude ravi puudub.

Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud tapetakse ja hävitatakse.

NB! Kõik loomapidajad, kellel on üle 50 linnu, peavad Newcastle haiguse ennetamiseks oma linnud vaktsineerima.

Newcastle vaktsineerimine

Vaktsineerimise viib läbi veterinaararst.

Enne vaktsineerimist koostab loomapidaja Newcastle’i haiguse vastase ennetava vaktsineerimise läbiviimiseks vaktsineerimise programmi ning esitab selle oma maakonna veterinaarkeskusele heakskiitmiseks. Programmis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

 • andmed ettevõtte või muu lindude pidamise koha kohta, kus ennetavat vaktsineerimist tahetakse teha (asukoht ja aadress);
 • ennetavat vaktsineerimist tegeva ja vaktsiini kasutamise eest vastutava veterinaararsti nimi;
 • kasutatava vaktsiini nimetus;
 • vaktsiini säilitamise, kasutatud vaktsiini pudelite ja kasutamata jäänud vaktsiini kahjutustamise kord;
 • jooksva aasta jooksul ettevõttesse või muusse lindude pidamise kohta võetavate lindude arv ja ennetava vaktsineerimise ajakava;
 • ennetava vaktsineerimise skeem;
 • ennetava vaktsineerimise tõhususe hindamiseks seireproovide võtmise ning nende laboratooriumisse saatmise ajakava.

Newcastle’i haiguse vastu vaktsineerimisel kasutatakse paramüksoviiruse-1 tüve nõrgestatud elusvaktsiini.

Vaktsineeritakse ainult kliiniliselt terveid linde.

Linde ei vaktsineerita munemisperioodil või kui munemisperioodi alguseni on jäänud vähem kui neli nädalat.

Allikad:

 • www.vet.agri.ee/
 • Lindude tervishoid ja haigused, Tartu 2006