Linnukasvatajale

 • Lindude tõuaretus

  Tõuaretuse üldised alused Faasanlaste paljundamine Faasanlaste inkubeerimine Braekeli/ Brakeli tõuaretus
 • Lindude haigused

  Haavandiline pododermatiit Heterakioos Kanalest Kloaagi väljalangemine munakanadel Knemidokoptoos (lubiraig) Lindude koktsidioos Lindude gripp Lindude rõuged Lindude infektsioosne bronhiit (IB) Lindude…
 • Sulgede nokkimine/söömine

  Sulgede söömist peetakse käitumuslikuks probleemiks, mida esineb kõige sagedamini just munakanade puhul, kuid võib esineda ka kalkunite, pärlkanade, faasanite, partide…
 • Siseparasiitide vaheperemehed

  Sipelgad, mardikad – paeluss (Raillietina perekonna paelussid). Aerjalalised vähid aeriku ja sõudiku perekondadest, samuti mageveeteod, kirpvähilised, kaanid – paelussid (veelindude…
 • Munade nokkimine ja söömine

  Miks kanad mune nokivad ja söövad? Selle probleemi võib jaotada tinglikult kaheks: Esimesel juhul hakkavad kanad mune nokkima ja sööma,…
 • Linnu fikseerimine

  Kuidas fikseerida lind, kui tekib vajadus kas linnu pea või jalgade läbivaatuseks või mingite konkreetsete toimingute läbiviimiseks nendes kehaosades nii,…
 • Lindude anatoomia

  Munast kanaks Kana anatoomia Kana siseelundid Kana välimik Kuke välimik Lindude erinevad välimikud Lindude mõõtmine Linnu lennusuled Linnu tiivasulgede nimed…
 • Kuke kannused ja nende lühendamine või eemaldamise moodused

  VARBAD Varbaid on põllumajanduslindudel tavaliselt neli, neist suunduvad kolm ette ja üks (esimene tahapoole). Kanade hulgas on ka tõuge ,…
 • Kannibalism

  Kannibalismi definitsiooni järgi mõistetakse antud väljendi all liigikaaslase söömist. Linnukasvatuses nimetatakse kannibalismiks niisugust haiguslikku nähtu, kus linnud üksteist puruks või…
 • Kaltsiummineraalsöödad

  Kaltsiummineraalsöötadest on tuntuim söödakriit. Värvuselt on söödakriit valge, hallika või kollaka varjundiga, teda saadakse mitmesuguste lubja settekivimite jahvatamisel peeneks pulbriks. Söödakriit…
 • Hauderežiim

  Hauderežiimi all mõistetakse loote arenemiseks vajalike tingimuste kompleksi. Lindude munad sisaldavad toitainete varu, millest jätkub lootele kogu embrüonaalse arenemise perioodiks.…
 • Haudemunad

  Nõuded haudemunadele Kodumajapidamistes hinnatakse haudemunade kvaliteeti visuaalselt. Hautamiskõlbulikud on munad, mille mass ja mõõtmed on lähedased sama tõu iseloomulikele keskmistele…
 • Muna

  Muna ehitus Muna moodustumise skeem Muna moodustumine Muna viljastumine Muna koostis Munade ebanormaalsused