Kasvatatavad tõud

Lihaküülikute ristandid

Lihaküülikute ristandeid on meil pakkuda erinevates värvides ja pidevalt. Kõik müüdavad ristandküülikud on vaktsineeritud müksomatoosi vastu.

Ristamiseks kasutame nii emaseid kui ka isaseid meie farmis olevaid tõupuhtaid Kalifornia, Uus-Meremaa valge, Suur hele hõbeküüliku, Tšintšilja hiidi, Viini sinise ja Thyringeri lihaküülikuid, kuid samas ka farmis olevaid I põlve ristandeid. Ristamiseks ei kasuta me Prantsuse päss ja Chinchilla reks küülikuid.