Newcastle´i haigus

Newcastle´i haigus (NH) ehk lindude aasia katk on ägeda kuluga lindude viirushaigus, mis iseloomustub kopsupõletiku, entsefaliidi ja verevalumite tekke ning suure suremusega. Haiguse levik linnukarjas on ülikiire, lindude surevus võib ulatuda kuni 100%-ni. Newcastle´i haigusele iseloomulikud kliinilised tunnused on hingeldamine ja köha, depressioon, isutus, pea ja kaela kõverdumine, jäsemete, tiibade lohistamine, maneežliikumine, täielik halvatus, munatoodangu langus või lakkamine, muna kuju muutus, õhukeste karedate koortega munade munemine, vesine kõhulahtisus, rohekas väljaheide, silmade ümbruse ja kaela piirkonna turse.

Newcastle`i haiguse esinemise korral võib lahangul leida kaelapiirkonna kudede turset, trahhea limaskesta liigveresust, vahel verevalumeid, soole limaskesta turset, verevalumeid, munasarjade turset, verevalumeid ja degeneratsiooni.

Diferentsiaaldiagnostiliselt oluliseks tunnuseks on verevalumite esinemine limaskestas limas- ja näärmemao piiril.

Newcastle`i haigus kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt surevust ning ulatuslikku majanduslikku kahju.

Newcastle´i haiguse kahtluse korral tuleb koheselt informeerida vastava maakonna veterinaarkeskust, kus haiguskahtlane lind paikneb. (v.t. isikute ja institutsioonide kontaktandmed maakondade lõikes). Newcastle´i haiguse kahtlusel ja diagnoosimisel tuleb toimida vastavalt Newcastle´i haiguse tõrje tegevusjuhendile.

Tegevusjuhendis sisalduvad käitumise õiguslikud alused, üldjuhised haiguskahtluse puhul, proovide võtmisel, laboratooriumi saatmisel, registreeritud haigusjuhtumi korral, haigusest teavitamise; tegevusjuhised haiguskoldes: karantiini, ohustatud – ja järelvalvetsooni kehtestamine, olukorrale üldhinnangu andmine, lindude surmamine, rümpade ja saastunud materjali hävitamine, sanitaarmeetmed, tingimused hoonete taasasustamisel; tegevusjuhised järelevalvetsoonis: hinnang piirkonna linnukasvatusettevõtetele; järelevalvetsoonis kehtivad kitsendused; abinõud Newcastle´i haiguse avastamisel tapamajas; abinõud Newcastle´i haiguse avastamisel kariloomaturul ja/või lindude kogumispunktis; abinõud Newcastle´i haiguse avastamisel transpordi ajal ja/või piiriinspektsiooni punktis; abinõud Newcastle´i haiguse avastamisel mets- või veelindudel; erakorraline vaktsineerimine.

 

Allikad:

Comments are closed.