Itaalia põldpüüvärviline

Neid kanu on nimetatud ka pruunideks leghornideks. Eksterjöörilt sarnanevad nad leghorni kanadega, ka kehamass on enamvähem võrdne (kuked keskmiselt 2,5kg, kanad 1,8kg). Munema hakkavad kanad 5-kuuselt, munakoor on valge, munad heade inkubatsiooniomadustega. Munatoodangult jäävad itaalia põldpüüvärvilised kanad aga leghornidele alla, nendelt saab aastas vaid 180…200 muna.

 

20.sajandi algul oli see kanatõug Saksamaal ja Taanis väga populaarne, seda eelkõige oma ilusa sulestiku tõttu. Eramajapidamistes hinnati selle tõu kanu nende looduses vähese silmatorkavuse ja ilusa sulestiku värvuse tõttu. 1958. a. alates on itaalia põldpüüvärviliste kanade arvukus tunduvalt langenud, sest neil täheldati suurtes rühmades pidamise korral kannibalisminähtu – sulgede söömist. Tõug on säilinud vaid eramajapidamistes ja kollektsioonides. Selle tõu põhjal on loodud mitmed munakanakrossid ja neid kasutatakse selleks veel praegugi.

Comments are closed.