Luige Maaelu Näituslaat 2018

Kodulindude näitus-konkurss Luigel

Janek Prits

Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse liige

Luige Maaelu Näituslaada korraldaja Koit Põld ja tema meeskond on juba mitmeid aastaid olnud meie linnukasvatajatele ja Eesti Linnukasvatajate Seltsile heaks koostööpartneriks. Ürituse korraldajate arusaamad ja põhimõtted lindude heaolust on linnukasvatajatele meelepärased, lindude eksponeerimiseks on loodud sobivad tingimused, mistõttu on laadast osavõtjaid alati rohkelt. Seekordsel näitusel oli esindatud  rohkem kui 60 erinevat linnuliiki, -tõugu ja värvusteisendit, alates eesti vutist ja lõpetades jaanalinnuga.

Lisaks tavapärasele lindude eksponeerimisele korraldas ELS siin ka kanade hindamise. Konkursile toodi  67 lindu, esindatud oli 18  kanatõugu ja palju erinevaid värvusteisendeid. Eriti rohkearvuline oli braamade – suurekasvuliste lihakanade – kollektsioon, kellest oli kohal lausa 14 erinevat värvust. Linde hinnati Briti tõustandardite alusel. Kohtunikeks olid oma ala tunnustatumad tegijad EMÜ dotsent, linnukasvatuse õppejõud, tõulindude ekspert Eestis Aleksander Lember, ELS i liige, braamade hinnatud aretaja Tiina Mardisoo ning ELSi juhatuse liige, tõulinnukasvataja Janek Prits.

Lindude väljapanek oli muljetavaldav, osavõtjatele jagati nii tiitleid, kui auhindu!

Kõigi osalejate seast valiti „Kodulindude kevadnäitus Luige 2018 PARIM FARM“ . Parima farmi tiitli võitis keskmise hindepunktide summaga  96,8 Liina Elken, kes on pühendunud eelkõige braama tõugu kanade aretusele.

„Kodulindude kevadnäitus Luige 2018 KÕIGE ILUSAM KANA“  tiitli võitis Moonika Ostile kuuluv tähniline braama. Tiitel ei tulnud kergelt ja kohtunike lõplikuks otsuseks oli vaja lausa võrdlevat lisavooru.  Ja nii üllatuslik, kui see ka polnud, siis lõppvõistlus toimus mainitud braama tõugu kana ja Heli Vinnile kuuluva mustavärvuselise  siidikana vahel. Lõppotsuse kujunemiseks pidi lõpuks ka kolmas kohtunik sekkuma ja otsustavaks sai nii nagu näitustel võrdsete tulemuste puhul vahel ikka, kolmanda kohtuniku isiklik sümpaatia.

Valiti ka „Kodulindude kevadnäitus Luige 2018 KÕIGE ILUSAM KUKK“. Tiitli võitis Anneli Naadeli kasvandik, sinise raamiga põldpüüvärvuseline uaiendoti bantamikukk. Et just kääbustõu esindaja suurte ja võimsate braamade ees mainitud tiitli napsas, oli veidi isegi üllatuslik. Samas, võit ei olenenud sugugi kuke suurusest, vaid vastavusest tõustandardile.

„Kodulindude kevadnäitus Luige 2018 RAHVA LEMMIK“  tiitli sai Heli Vinnile kuuluv valge sulestikuga siidikana. Ei oleks kuidagi osanud ennustada, et just kõik kolm rahvale kõige enam meeldinud lindu olidki siidikanad. Ilma liialdamata võib siidikana pidada selle näituse vaieldamatuks näitusekülastajate meelistõuks.

Auhindadega ei koonerdatud! Looma-ja linnukasvatusele orienteeritud söötade  ja söödalisandite tootjad olid nii osalejatele, kui ka võitjatele väärika auhinnalaua välja pannud. Meeldivaimaks osutunud üks rahva hulgast kostunud kommentaare  oli: „ Näe kurat, hindavad kanu, aga auhinnad oleks nagu veistele mõeldud“. Ei saa salata, söödavilja ja täissöötasid jagati tonnidega, ka söödalisandite tootjad olid nii toodete sortimendi, kui ka koguste osas kasinusest kaugel ja auhinnalaud toodetest lookas. Ei puudunud sealt ka kümneid kausse uuendusliku lindude nokakivi. Kõigile osavõtjatele jäid näitust meenutama saadud värvilised rosetid ja tänukirjad.

Näitus õnnestus tänu paljude  hobilinnukasvatajate aktiivsele osavõtule ja kaasaaitamisele. Pikaajalise ja suure panuse eest Eesti tõulinnukasvatuse propageerimisel ja edendamisel said ELS-i kuldse mälestusplaadi Ülle ja Valeri Kostin ning Tiina Mardisoo.

ELS ja Eesti linnurahvas tänavad üritusele õla alla pannud ja väärikate auhindadega toetanud Scandagra Eesti AS söödatehast , Rannu Seeme OÜ-d, Veskimeister OÜ-d, Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS-i, Konkrit-Agro OÜ-d,  Anu Ait OÜ-d,  Estfarm OÜ-d. Erilised tänusõnad kuuluvad  Luige Maaelu Näituslaada korraldajale Koit Põld’ile ja tema meeskonnale, kes lõid nauditava keskkonna nii lindudele, kasvatajatele, kui ka näituse külastajatele.

Comments are closed.